Nội dung thông báo của trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa tỉnh GANGNAM

1. Mục đích sáng lập và phương hướng quản lý của trung tâm gia đình đa văn hóa tỉnh GANGNAM
○ Mục tiêu và dự án
- Gia đình đa văn hóa của tỉnh GANGNAM nhằm lắp đặt sự an toàn và giúp đỡ về sinh hoạt gia đình, nên thành lập chương trình dạy tiếng hàn , giáo dục gia đình & con em, tư vấn, thông biên dịch , truyền đạt thông tin, giúp đỡ nâng cao năng lực v.v. truyền đạt dịch vụ tổng hợp và giúp đỡ gia đình đa văn hóa thích ứng buổi ban đầu về xã hội HÀN QUỐC , kinh tế xã hội, kế hoạch giúp đỡ độc lập
○ Phương hướng quản lý
- Bao gồm toàn thể gia đinh đa văn hóa
- Dich vụ dành cho mỗi quốc gia và dịch vu chuyền đạt gia đình tổng hợp
- Chương trình giúp đỡ hoạt động hóa cho từng chu kỳ đời sống con em của gia đình đa văn hóa
(lảnh đạo sự phát triển ngôn ngữ cho con em gia đình đa văn hóa)
- Theo yêu cầu thỏa thuận của tổ chức có liên quan , tỉnh GANGNAM sẽ mở rộng triển khai mạng lưới đa văn hóa

2.Đối tượng tham gia và cách đăng ký ○ Đối tượng tham gia: Gia đình đa văn hóa cư trú ở tỉnh GANGNAM, phụ nữ kết hôn di trú, con em nhập cảnh giữa chừng, học sinh du học, vợ chồng người nước ngoài. v.v.
○ Cách đăng ký: Điện thoại hoạc đến trung tâm đăng ký(khi đến trung tâm mang theo giấy tờ sau : Hộ khẩu gia đình- hộ khẩu có viết tên của phụ nữ kết hôn di trú phía trên, giấy chứng nhận quan hệ gia đình, bản sau giấy chứng minh thư người nước ngoài, hình thẻ, mỗi thứ 1 tờ)
○ Cơ quan tuyển hôi viên: Thường xuyên tuyển dụng năm 2013

3.Hướng dẫn công việc chính
Phân chia Tên công việc Nội dung
Việc giảng dạy Giáo dục tiếng HÀN QUỐC Tiếng HÀN QUỐC bước1-1, bước 1-2 bước 2, bước 3, bước 4 Hỗ trợ giáo dục tiếng Hàn Quốc thông qua các bài kiểm tra trước và sau hoạc kiểm tra trình độ
Dịch vụ dạy tiếng HÀN tại nhà 1:1 Giúp đỡ và dạy tiếng Hàn Quố cho từng cá nhân tại nhà
Giáo dục tổng hợp cho gia đình đa văn hóa Giáo dục gia đình Giáo dục cho cha, giáo dục vai trò làm cha, mẹ, v.v. thông qua giáo dục gia đình sẽ giúp đỡ nâng cao năng lực hiểu bết
Giáo dục vợ chồng Hỗ trợ giáo dục cho vợ chồng hoạc các cặp vợ chồng
Giáo dục cha mẹ con em Giáo dục cho cha v.v. xóa bỏ sự khó khăn về vấn đề dạy dỗ con em và giúp đỡ nâng cao năng lực
Giáo dục hiểu biết đa văn hóa Giáo dục thích ứng xã hội HÀN QUỐC& Giúp đỡ hoạt động tham quan
Dich vụ giáo dục bố mẹ tại nhà 1:1 Thông qua dich vụ giáo dục tại nhà sẽ giúp đỡ bố mẹ và con em tăng cường khả năng học tập
Dịch vu giáo dục hoạt động cho con em tại nhà
Kết nối việc làm
và giúp đỡ
giáo dục
Lớp dạy vẽ móng nghệ thuật bằng cấp 2 Để cải thiện và nâng cao năng lực, công việc sẽ dạy và cấp bằng chứng chỉ đào tạo vẽ móng nghệ thuật cấp 2
Dạy thi bằng lái xe Dạy thi bằng lái xe giành cho đối tượng là phụ nữ di trú kết hôn
Giáo dục chuyên môn và giúp đỡ kết nối việc làm Đào tạo nhâm viên pha cà phê , công việc thành công trọn vẹn v.v kết nối nơi giảng dạy chuyên môn
Tư vấn việc làm Tư vấn gia đình cá nhân Tư vấn gia đình và cá nhân Tư vấn cho cá nhân giúp đỡ đối tượng phụ nữ di trú và gia đình đa văn hóa
Tư vấn tập thể vợ chồng Chương trình giúp đỡ tư vấn tập thể cho đối tượng vợ chồng , gia đình đa văn hóa có 4~5 người
Công việc văn hóa Chia sẽ phục vụ Chia sẽ phục vụ hoạt động từ thiện gia đình đa văn hóa Đóng góp tài năng, giáo dục tiếng hàn, giữ trẻ, hổ trợ gia đình đa văn hóa.v.v. đối tượng tiến hành hoạt động từ thiện là gia đình đa văn hóa
Giáo dục cơ bản cho đối tượng hoạt động từ thiện Sẽ tiến hành giáo dục để cải thiện sự giảm xuất hoạt động từ thiện đa văn hóa
Họp nhóm tự lực gia đình đa văn hóa Họp nhóm tự lực chồng(vợ) và phụ nữ kết hôn di trú Hoạt động họp nhóm tự lực giành cho phụ nữ kết hôn di trú và đối tượng vợ hoặc chồng
Thông tin và truyền đạt thông tin Thông tin nâng cao nhận thức đa văn hóa Lễ hội gia đình đa văn hóa tỉnh GANGNAM Đại hội giàmh cho gia đình đa văn hóa trong tỉnh GANGNAM và dân địa phương đa văn hóa
Thông tin đa văn hóa Hoạt động trải nghiệm trang phục, Giáo dục công dân toàn cầu,
trải nghiệm đa văn hóa, hoạt động gian hàng
Thông tin cộng đồng xã hội Tiến hành thông tin trực tuyến hoạc Ngoại tuyến,
truyền đạt qua lời nói hay thông qua trung tâm
Tăng cường mạng lưới cộng đồng Tăng cường mạng lưới cộng đồng Tiến trình mạng lưới tổ chức cơ quan có liên quan,
các tổ chức đa văn hóa
Công việc đặc điểm hóa Dự án hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho con em gia đình đa văn hóa Lớp học phát truyển ngôn ngữ Tiến hành mục tiêu phát triển ngôn ngữ trẻ em, đào tạo cá nhân và bổ nhiệm huấn luyện, tư vấn cha mẹ
Dịch vụ phụ nữ kết hôn di trú thông biên dịch Chương trình hỗ trợ thông biên dịch tiếngTrung Quốc chuyên nghiệp Giảng dạy tiếng Trung Quốc và văn hóaTrung Quốc đối tượng được nhận là học sinh
Dịch vụ phụ nữ kết hôn di trú thông biên dịch Chương trình hỗ trợ thông biên dịch tiếngTrung Quốc chuyên nghiệp Chương trình hỗ trợ thông biên dịch tiếngTrung Quốc chuyên nghiệp
Công việc cụ thể tỉnh GANGNAM Tỉnh GANGNAM và POSCO,tổ chức lễ cưới đoàn thể giành cho đình đa văn hóa
7 Color Romance
Tiến hành lễ cưới đoàn thể miển phí cho đối tượng gia đình đa văn hóa có hoàn cảnh khó khăn không thể tổ chức lễ cưới được , mời ba mẹ, gia đình du lịch
Cùng thẻ KB và ‘Dream Day Camp’ Thẻ KB, hội gây quỹ công cộng phúc lợi xã hội, tổ chức phúc lợi MIAL cùng với chương trình trải nghiệm việc làm cho con em gia đình đa văn hóa
Trao đổi hiểu biết của phụ huynh học Trao đổi hiểu biết của phụ huynh học sinh đa hạnh phúc Họp mặt tổng hợp gia đình phụ huynh học sinh, VIDA văn hóa, trong trường học đa văn hóa
sinh đa hạnh phúc thành phố SEOUL Trao đổi hiểu biết của các bậc cha mẹ tương lai đa hạnh phúc Đễ chuận bị và giúp đỡ cho việc nhập lớp:. tiểu học. trung học. phổ thông cho hoc sinh , chương trình sẽ mỡ lớp giáo dục cho phụ huynh học sinh gia đình đa văn hóa